Leidinggevenden bij St Jansdal 


 Leidinggevenden 

 bij St Jansdal De management en staf binnen ons ziekenhuis zijn gericht op samenwerking, verbinding over afdelingen heen en het blijvend ontwikkelen en uitdragen van de visie van het ziekenhuis. Daarnaast bieden zij ruimte aan de professionele autonomie van hun medewerkers, hebben zij aandacht en oog voor talent en geven zij vertrouwen binnen heldere kaders. Zij doen dit met passie voor de zorg en met het besef dat zij voor mensen werken.

Vacatures

Vacatures voor het MSB
Het MSB is een zelfstandige coöperatie van medisch specialisten. Het MSB verleent kwalitatief hoogwaardige, duurzame en innovatieve medische zorg op een betrokken en patiëntgerichte wijze. Het MSB verricht haar werkzaamheden grotendeels voor ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad.