Paramedicus bij het St Jansdal 


 Paramedicus 

 bij het St Jansdal 
Paramedische functies zijn erop gericht om de gezondheid van de patiënt zo goed mogelijk te verbeteren of op peil te houden. Denk aan fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, diëtetiek, geestelijke verzorging en maatschappelijk werk. De behandeling en begeleiding die zij bieden is onderdeel van de totale medische behandeling. Onze paramedische zorgverleners werken nauw samen met de medisch specialisten. Gezamenlijk wordt gezocht naar de beste zorg voor de patiënt.


Vacatures